MỤC TIÊU, QUY MÔ ĐÀO TẠO, CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀ NHIỆM VỤ

Trung Tâm Dạy Nghề Sửa Chữa Điện Thoại Và Laptop 24h

MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

 • Đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng và tay nghề sửa chữa điện thoại/laptop; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức và tác phong chuyên nghiệp, có sức khoẻ… tạo điều kiện giúp người lao động tăng cơ hội việc làm (tìm việc hay tự tạo việc làm), học tập để tiếp tục nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu trước những thay đổi và phát triển của kinh tế – xã hội.
 • Chương trình đào tạo nghề theo tiêu chuẩn ISO/QMS 9001, được xây dựng theo hướng hiện đại, tập trung thực hành bảo đảm học viên được đào tạo với nội dung phù hợp với thực tiễn thiết bị, công nghệ tiên tiến và nhu cầu sử dụng lao động của thị trường.

2. Quy mô đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh

quy mo chi tieu

NHIỆM VỤ

 • Tổ chức đào tạo nguồn kỹ thuật viên sửa chữa điện thoại, laptop có kiến thức – kỹ năng – tay nghề vững vàng; có sức khoẻ, đạo đức, kỷ luật, tác phong chuyên nghiệp. Tạo điều kiện giúp học viên tiếp tục học để nâng cao trình độ, tăng khả năng tìm việc hay tự tạo việc làm.
 • Tổ chức xây dựng, thực hiện các chương trình, giáo trình, tài liệu học tập cho học viên.
 • Lên kế hoạch và tổ chức tuyển sinh
 • Tổ chức việc dạy và học; thi, kiểm tra, công nhận hoàn thành việc học, cấp bằng/chứng chỉ theo quy định của Bộ LĐ TB&XH, Bộ GD&ĐT.
 • Tuyển dụng và quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ nhân viên: Đủ về số lượng, đúng và phù hợp vời ngành nghề, quy mô và trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức nghiên cứu khoa học; ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; thực hiện sản xuất kinh doanh các dịch vụ khoa học kỹ thuật theo quy định pháp luật.
 • Miễn phí tư vấn đào tạo, tư vấn việc làm cho học viên.
 • Tổ chức tham quan, thực tập thực tế tại các trung tâm sửa chữa chuyên nghiệp cho học viên.
 • Trong quá trình đào tạo có sự phối hợp giữ các doanh nghiệp – tổ chức – cá nhân – gia đình.
 • Tổ chức tham gia các hoạt động xã hội cho giáo viên, các bộ nhân viên và học viên. 
 • Dân chủ, công khai khi thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong giảng dạy và các hoạt động tài chính.
 • Thực hiện tổ chức đào tạo cho người lao động làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ LĐ TB&XH và các Bộ, Ngành liên quan: đưa nội dung giảng dạy ngôn ngữ, phong tục tập quán, pháp luật của nhà nước người lao động làm việc và pháp luật có liên quan của người Việt Nam vào chương trình đào tạo. 
 • Quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, máy móc thiết bị và tài chính của trung tâm theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện các báo cáo định kỳ cũng như đột xuất theo quy định.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo pháp luật.